VR-Demokrati

Vetenskapsrådet har fått i uppdrag att administrera en särskild satsning på forskning om demokrati och offentlig förvaltning - VR-Demokrati, vars hemsida jag designat.  Läs mer.

Särskild satsning på forskning

På uppdrag av Vetenskapsrådet har jag tagit fram en enkel, informativ och tydlig hemsida där man ska samla de sju projekt som ingår i en särskild satsning på forskning om demokrati och offentlig förvaltning.

Logotypen skapade jag under arbetets gång, då vi kom fram till att projektet VR-Demokrati behövde "ett ansikte".