ITH Group

Grafisk identitet och hemsida på uppdrag av forsknings och utvecklingsföretaget ITH, Immune Therapy Holdings på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Läs mer.

Grafisk identitet åt forskningsföretag på Karolinska

På uppdrag av forskningsföretaget ITH har jag tagit fram en grafisk identitet med tillhörande logotyp och grafisk manual.

Utöver arbetet med identiteten har jag skapat och producerat hemsida, visitkort, malldokument för word, powerpoint och excel samt designat affärsplaner och utställningsmontrar.