Burton Thiel

Uppdaterad och vidareutvecklad grafisk profil för Burton Thiel - ett internationellt nätverk av professionella redovisnings- och revisionsbyråer. Läs mer.

Uppdaterad grafisk profil

Under hösten 2015 hjälpte jag det internationella redovisnings- och revisionsbyrånätverket Burton Thiel att uppdatera och vidareutveckla sin grafiska profil.

Vi har sett över och varsamt gjort om allt från logotyp och annonsdesign till detaljer för hur man använder varumärket på profilkläder och bildekor. Den grafiska manualen har ingående skrivits om och vidareutvecklats.