Broängen

Logotyp och grafisk manual för Broängen - en kommunal skola i Botkyrka kommun. Design av broschyr, visitkort, profilmaterial och en eget typsnitt. Läs mer.

Logotyp och grafisk manual

På uppdrag av rektor Fredrik Svensson skapade jag en ny grafisk profil och tog fram en kommunikationsplattform med värdeord och kommunikativa ramar för Broängen i Botkyrka kommun. Med detta togs visitkort och ett unikt typsnitt fram – tätt följt av skyltar, profilkläder och andra produkter med skolans nya logotyp och färger.

Till grund för arbetet gjorde jag en utarbetad verksamhetsplan samt en varumärkesanalys.