Allergan

Grafiskt helhetsgrepp för Allergan Medical Institute. Design och produktion av bland annat inbjudningar, produktkatalog, certifikat och namnskyltar. Läs mer.

Design av trycksaker för Allergan

För Allergan Norden har jag designat och producerat malldokument och trycksaker till deras utbildningsprogram AMI Currilculum.

Under uppdraget designade och producerade jag bland annat en 20-sidig produktkatalog, namnskyltar samt malldokument för inbjudningar, certifikat och diplom.

Har du frågor kring uppdraget eller själv vill ha hjälp? Kontakta mig.